Informacije javnega značaja

Višja strokovna šola deluje v sklopu JZ Šolskega centra Ptuj in posluje skladno s sprejeto zakonodajo, ki ureja področje javnih zavodov. Deluje v sklopu ustanovitvenega sklepa Šolskega centra Ptuj. Na podlagi zakonodaje je ravnatelj Višje strokovne šole ŠC Ptuj sprejel ustrezne pravilnike in dokumente.

Poslovnik

Strateški načrt

Poslovna poročila

Dolgoročni finančni načrt VSŠ

Letno poročilo VSŠ

Poročila o delu – elementi letnega delovnega načrta

Samoevalvacijska poročila

Publikacija Višje strokovne šole

Poročila o merjenju organizacijske klime

Procesi na Višji strokovni šoli

Objave v medijih

Evalvacije

Skip to content