ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Obvestilo o pedagoškem procesu

Za informacije referata pošljite elektronsko pošto na e-naslov lidija.kralj@scptuj.si.

Zakaj izbrati nas?

Vizija

Vizija Višje strokovne šole, Šolskega centra Ptuj, je postati ugledna ter mednarodno priznana višja strokovna šola, ki študentom omogoča, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti.

Poslanstvo

Poslanstvo šole opredeljuje pojem vseživljenjskega učenja, kot izziv pa uvrščanje pomena zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov.
Cilj, ki smo si ga zadali na VSŠ, je vzpostavitev študija, ki bo na našem področju predstavljal predvsem visoko raven znanja diplomantov in njihovo zaposljivost.
Poslanstvo VSŠ vključuje tudi stalno izboljševanje kakovosti.

Strateške usmeritve

Pri udejanjanju vizije bo VSŠ ŠC Ptuj izhajala iz naslednjih strateških usmeritev:
1. zagotavljati visoko strokoven in pedagoško-andragoško podkovan kader, ki bo nudil znanje za odgovorno, trajnostno naravnano in učečo se družbo;
2. krepiti strokovno dejavnost, katere inovativne in družbeno odgovorne rešitve, bodo ustvarjale boljše življenjske pogoje;
3. zagotavljati razvoj teoretskih znaj povezanih s praktično uporabnimi znanji za vse zvrsti in ravni študija politehnike in ekonomije;
4. spodbujati visoko stopnjo motiviranosti in angažiranosti študentov, ob zagotavljanju pogojev za vseživljenjsko izobraževanje; Strategija, vizija in poslanstvo VSŠ ŠC Ptuj;
6. krepiti prenos znanja in dobrih praks med različnimi deležniki v domačem in tujem okolju;
7. razvijati in ohranjati ustvarjalnost zaposlenih in študentov z osredinjenjem na kulturo kakovosti;
8. zagotavljati optimalno in odgovorno vodenje VSŠ v sklopu zavoda.

Vrednote

Vrednote Višje strokovne šole so: ugled v družbi, skrb, strpnost, prijaznost, profesionalnost, ustvarjalnost, pošteni odnosi s študenti, timsko delo, strokovnost, zaupanje, vztrajnost,
odgovornost, komunikativnost, inovativnost, znanje je vrednota, kompetentnost, etičnost, ažurnost in tudi vzgoja.

Ugled

Smo ugledna in mednarodno priznana Višja strokovna šola, ki omogoča študentom, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti.

Cilji

Vzpostavljamo študij, ki zagotavlja zaposljivost in visoko kakovost diplomantov.

Priložnosti

Vzpostavljamo trdne temelje za razvoj gospodarstva in zagotavljanje njegove konkurenčnosti.

Izzivi

Uvrščamo pomen zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov, ter pripravimo študente na vseživljenjsko izobraževanje.

Vrednote

Skrb, strpnost, prijaznost, profesionalnost, ustvarjalnost, pošteni odnosi s študenti, timsko delo, strokovnost in etika …

Projekti

UČINKOVITA PRIREJA MLEKA Z DOSEGANJEM BOLJŠEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA IN DOLGOŽIVOSTI ŽIVALI KRAV MOLZNIC
Splošni cilji in pričakovane spremembe, ki jih želimo doseči glede na trenutno stanje so:
– Pridelava kakovostnejše voluminozne krme za govedo.
– Izboljšanje prehrane krav molznic s pomočjo potrebam živali prilagojenih krmnih obrokov.
– Izboljšanje oskrbe krav molznic, ustrezno izvajanje funkcionalne korekcije parkljev.
– Zmanjšanje prevalence in incidence presnovnih bolezni, plodnostnih motenj, mastitisa, bolezni parkljev in tehnopatij.
– Povečanje količine in kakovosti prirejenega mleka.
– Dobrobit in dolgoživost krav molznic.
– Manjša poraba zdravil.
– Manjše obremenjevanje okolja.
Več si lahko preberete na povezavi.

Poslovni partnerji

Skip to content