Alumni klub

Alumni klub združuje diplomante vseh generacij študijskih programov, ki so diplomirali na VSŠ ŠC Ptuj, z namenom sodelovanja in izmenjave izkušenj ter ustvarjanja priložnosti za razvoj kariere.

Prepričani smo, da je diploma, ki ste jo pridobili na naši višji šoli, pomemben korak na vaši poklicni poti. Alumni klub je priložnost za ponovno spoznavanje in utrjevanje stikov s kolegi iz časov študija, za spoznavanje novih kolegov ter širjenje mreže znanja. Na šoli deluje borza kadrov, ki spremlja zaposlovanje diplomantov, njihovo karierno pot in skrbi za pretok informacij s študenti preko Alumni kluba.

Poslanstvo naše šole je tudi spremljanje vašega poklicnega udejstvovanja in napredovanja, zato vas vabimo, da se včlanite v Alumni klub diplomantov Višje strokovne šole ŠC Ptuj.

Najpomembnejše aktivnosti Alumni kluba VSŠ Ptuj so:

  • vzpostavitev in ohranjanje trajnih vezi med VSŠ in njenimi diplomanti;
  • spodbujanje sodelovanja med diplomanti;
  • sodelovanje pri strokovnem in osebnem razvoju;
  • sodelovanje šole z organizacijami, v katerih so zaposleni naši diplomanti;
  • promocija in ohranjanje ugleda šole;
  • informiranje članstva z novostmi, ki se izvajajo na naši šoli

.
Članom kluba omogočamo pretok koristnih informacij na izobraževalnih srečanjih ter širjenje socialnih stikov na družabnih in športnih dogodkih, ki jih organizira VSŠ, na katerih boste ustvarjali priložnosti za razvoj vaše poklicne in osebne poti.

  • Predsednik: Roman Kališnik, inž. meh.
  • Namestnika: Barbara Zajc, ekon. in Vlatko Vuković, inž. meh.

Članstvo v Alumni klubu je brezplačno. Za prijavo vas prosimo, da pošljete vaše ime in poštni naslov ter naziv organizacije, v kateri ste zaposleni, kot tudi naziv delovnega mesta na E-naslov alumni.vss@scptuj.si.

Skip to content