Zgodovina šole

Višja strokovna šola Šolskega centra Ptuj je bila ustanovljena 12. oktobra 2004 kot peta šola znotraj Šolskega centra Ptuj. Prvi so na Ptuju smelo načrtovali višješolsko izobraževanje na Poklicni in tehniški kmetijski šoli in v letih 1996 do 1998 izdelali program, ki ga je Strokovni svet RS tudi potrdil. Pobude za razvijanje izobraževalnega programa Mehatronike so prišle s strani uporabnikov. Poklicni standard in izobraževalni program smo pripravili na Šolskem centru Ptuj, ob sodelovanju Poklicne in tehniške elektro šole in Poklicne in tehniške strojne šole s partnerji. Standard in program, sta bila potrjena na Strokovnem svetu RS marca leta 2004.

Skupaj s partnerji smo (CPI, OZS, MO Ptuj, AG AUTOMOTIVE, TALUM d.d., Nigrad d.d, Čisto mesto Ptuj, Lokalna energetska agentura LEA, Telekom d.d.) je naša šola razvila profil poklica, poklicni standard in novi višješolski študijski program BIONIKA. Strokovni svet RS ga je sprejel dne 10. 11. 2011. V študijskem letu 2012/2013 smo, kot edini v Sloveniji, pričeli program izvajati.

V študijskem letu 2008/2009 smo pričeli z izvajanjem višješolskega programa Ekonomist.

Želite študirati na ugledni in priznani višji strokovni šoli ŠC Ptuj?

Nudimo kvalitetno in strokovno izobraževanje za poklice prihodnosti.

Skip to content