Program Erasmus+

Erasmus nudi udeležencem terciarnega izobraževanja različne priložnosti na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju.

Cilj programa je spodbujati mednarodno mobilnosti posameznikov in povečati obseg različnega sodelovanje med organizacijami ter dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi.

Temeljne zaveze pri izvajanju programa so opredeljene v dokumentih ECHE-listini in Študentski listini Erasmus+, politika šole glede uresničevanja pa v dokumentu Izjavo o Erasmus politiki.

Si želiš del študija opraviti v tujini? Imaš zadovoljivo znanje jezika države gostiteljice?

Preberi Erasmus brošuro za študente!

Več o programu ERASMUS+ lahko najdete tudi na naslednjih spletnih straneh:

Spletna stran programa Erasmus+ (slo)

spletna stran Programa Erasmus+ (ang)

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, CMEPIUS (Slovenski in angleški jezik) .

Gradiva za projekt Erasmus, CMEPIUS; publikacije in promocijsko gradivo, pripomočki za prijavo (priročniki, navodila, pogosta vprašanja, razni dokumenti)

Skip to content