Praksa v programu Erasmus

Minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati študent/-ka, so:

  • Biti državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče v eni od sodelujočih držav.
  • Zadostna motiviranost študenta/ke.
  • Primernost praktičnega izobraževanja (povezano s študijem).
  • Znanje jezika države, v katero odhaja na praktično izobraževanje ali študij.

Študenti lahko opravijo del ali celotno praktično izobraževanje v podjetjih oz. centrih izobraževanja ene od držav članic EU, EFTA/EEA (Islandija, Norveška, Liechtenstein), v Turčiji ali Makedoniji.

Študent/ka si izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel/a opravljati Erasmus+ praktično izobraževanje.

SOFINANCIRANJE

Vsak študent/ka je upravičen do pridobitve finančne podpore iz programa Erasmus+, t.i. ˝Erasmus štipendije˝. Erasmus+ štipendija pomaga kriti dodatne stroške, ki nastanejo zaradi same mobilnosti. Štipendija za opravljanje praktično izobraževanje ni enaka za vsako študijsko leto in se razlikuje tudi po državah (za vse države EU).

Postopek prijave:

Erasmus+ izmenjave za študente
Erasmus+ izmenjave za osebje

Študenti/ke si iščete delodajalca (ki mora biti v državah EU) sami, lahko pa vam pri tem pomagamo tudi mi. V pomoč so vam lahko ponudbe in kontaktni naslovi, objavljeni na naših spletnih straneh.

Po opravljeni praksi v tujini mora študent/ka:

  • predložiti pisno poročilo študenta (priloži tudi fotografije iz praktičnega izobraževanja),
  • predložiti potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (izda ga podjetje oz. organizacija v tujini),
  • izvesti drugo opravljanje jezikovnega testa (OLS)

Skip to content