Za predavatelje

ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, ima na višješolskih študijskih programih Bionika, Ekonomist, Mehatronika in Upravljanje podeželja in krajine (VI. stopnja izobraževanja) imenovane predavatelje za vse predmete. Na VSŠ ŠC Ptuj se zavedamo, da so za zagotavljanje kakovostnega izobraževalnega procesa strokovno usposobljeni kadri bistvenega pomena. Zato so kakovostni predavatelji/kadri pri nas vedno dobrodošli.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena v povezavi s 15. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) ter na podlagi 33. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/213), je naziv predavatelja podeljen kandidatom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj in vidnih dosežkov na svojem strokovnem področju.

Predavatelj mora imeti: ustrezno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visokošolsko izobraževanje, ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje.

Podrobnejše informacije o vsebinah posameznih predmetov dobite na spletnih straneh Centra RS za poklicno izobraževanje.

Razpis:
Iščemo predavateljev za polno zaposlitev na VSŠ ŠC Ptuj za naslednje predmete:
Program Mehatronika:

 • Robotski sistemi
 • Sistemi mehatronike 2
 • Programiranje v avtomatiki
 • Računalniško podprte tehnologije
 • Tehniški predpisi in projektiranje
 • Osnove elektrotehnike
 • Osnove strojništva

Iščemo predavateljev za delno zaposlitev na VSŠ ŠC Ptuj za naslednje predmete:

Program Ekonomist:

 • Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 42 ur
 • Poslovno komuniciranje 42 ur
 • Poslovno pravo 42 ur
 • Osnove poslovnih financ 36 ur

Program Mehatronika:

 • Ekonomika podjetja 48 ur
 • Komunikacijske tehnologije 36 ur
 • Tehnološki procesi 36 ur
 • Trajnostni razvoj 36 ur

Program Upravljanje podeželja in krajine:

 • Ekonomika in menegement podjetij 42 ur

Pogoj za zaposlitev je imenovanje v naziv za določen program in predmet.

Obrazci:
Kandidati, ki želite pridobiti imenovanje za predavatelja, morate izpolniti obrazec 1 in obrazec 2. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na naslov:
Šolski center Ptuj
Višja strokovna šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki +386 (0)2 787 18 19.
Povzeto iz strani Slovenske poslovne točke.

Skip to content