Kakovost

Kakovost na naši šoli

Zagotavljanje in krepitev kakovosti izobraževanja je ena izmed temeljnih nalog Višje strokovne šole ŠC Ptuj.

Prepričani smo, da pripada osnovna odgovornost za zagotavljanje kakovosti vsaki posamezni višješolski inštituciji. S tem na Višji strokovni šoli aktivno sodelujemo pri ustvarjanju kakovostnega višješolskega prostora v Sloveniji.

Uresničevanje politike kakovosti na Višji strokovni šoli se odraža predvsem v:

 • spremljanju zaposlitvene poti diplomantov;
 • nenehnem spremljanju izvajanja študijskega programa;
 • aktivnem sodelovanju in povezovanju z gospodarskim okoljem;
 • odličnih pogojih za izvajanje študijskega programa;
 • notranji organiziranosti in ukrepih za zagotavljanje kakovosti;
 • primerljivosti študijskih rezultatov;
 • odličnih in usposobljenih izvajalcih študijskega procesa.

V ta namen izvajamo na Višji strokovni šoli proces zagotavljanja kakovosti, podprt z nenehno in sistematično samoevalvacijo:

 • izvajajo se evalvacijski razgovori po zaključku predmeta z vsakim predavateljem oz. višješolskim sodelavcem; anketira se strokovne in administrativne sodelavce na Višji strokovni šoli;
 • izvaja se anketiranje študentov po študijskih letih;
 • pripravljajo se poročila o izvedbi predmeta, ki ga pripravljajo nosilci in izvajalci;
 • izvaja se anketiranje študentov po izvedbi predmeta in pri predavateljih po zaključku predmeta;
 • analizira se učinkovitost in uspešnost izobraževalnega procesa po nosilcih in predmetih.

V aktivnosti samoevalvacije so vključeni vsi subjekti: študentje, višješolski predavatelji in inštruktorji ter laboranti, tudi zaposleni strokovni in administrativni delavci ter vodstvo šole.

Za potrebe zagotavljanja kakovosti deluje na Višji strokovni šoli komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Uresničevanje ciljev za zagotavljanje kakovosti spremlja strateški svet šole.

Skip to content