Program Erasmus+ na VSŠ
MOBILNOST ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH

Ključna ukrep 1 (KA1) omogoča mobilnost študentov in strokovnim delavcem šole mobilnost ter s tem strokovno izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj.

Cilji mobilnosti

 • pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki jim prinašajo dodano vrednost;
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve;
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva;
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja;
 • izboljšanje jezikovnih spretnosti;
 • povečanje medkulturne zavesti;
 • aktivnejše sodelovanje v družbi;
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje.

Vrste mobilnosti so:

 1. mobilnost študentov z namenom praktičnega izobraževanja
 2. mobilnost zaposlenih za namenom strokovnega usposabljanja.

1. Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja

 • mobilnost za praktično izobraževanje lahko traja od 2 – 12 mesecev
 • možnost mobilnosti tudi po diplomi (za praktično izobraževanje ) – do 1 leta od dneva diplomiranja (se odšteva)

Opis izvedbe mobilnosti je vizulno opisan na tej povezavi.

Ker šola sodeluje v projektu Erasmus tudi znotraj Skupnosti višjih šol, je mogoče izmenjavo izvesti tudi preko omenjenga konzorcija. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti je objavljen na spletni strani Skupnosti VSŠ. Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli ali neposredno v pisarni konzorcija.

Kontaktna oseba na Skupnosti VSŠ: alicia.miklavcic@skupnost-vss.si
Kontaktna oseba na VSŠ ŠC Ptuj: vesna.vukmir@scptuj.si

Določitev višine Erasmus+ dotacije za posamezno mobilnost (mesečna dotacija)
Erasmus+ zneski za dotacije za študente in mlade diplomante so odvisni od ciljne države mobilnosti. Programske države so razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja.

Organizacija študentu oziroma mlademu diplomantu dodeli dotacijo glede na ciljno državo in v okviru naslednjih omejitev. Organizacija določi enoten/fiksen znesek za vsako skupino držav, ki se v času izvajanja projekta ne more spreminjati.

Skip to content