ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19 IMAMO ŠE PROSTA MESTA (klik).

Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola je ugledna in mednarodno priznana Višja strokovna šola, ki želi omogočiti študentom, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti. Izobraževalne ustanove se zavedamo, da imamo pri izobraževanju opravka z dolgoročnimi procesi in da bomo dosegli želeno sinergijo predvsem s kakovostjo in učinkovitim mednarodnim sodelovanjem.

Zakaj izbrati nas?

Ugled

Smo ugledna in mednarodno priznana Višja strokovna šola, ki omogoča študentom, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti.

Cilji

Vzpostavljamo študij, ki zagotavlja zaposljivost in visoko kakovost diplomantov.

Priložnosti

Vzpostavljamo trdne temelje za razvoj gospodarstva in zagotavljanje njegove konkurenčnosti.

Izzivi

Uvrščamo pomen zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov, ter pripravimo študente na vseživljenjsko izobraževanje.

Vrednote

Skrb, strpnost, prijaznost, profesionalnost, ustvarjalnost, pošteni odnosi s študenti, timsko delo, strokovnost in etika …

Izobraževanje
Zavedamo se, da imamo pri izobraževanju opravka z dolgoročnimi procesi in da bomo dosegli želeno sinergijo predvsem s kakovostjo in učinkovitim mednarodnim sodelovanjem. Cilj Višje strokovne šole je imeti strokovno usposobljene predavatelje, zato vzpodbujamo njihovo izobraževanje.

Investiranje
Znanje se razvija vedno hitreje, še posebej na tehničnem področju. Zaradi tega ne investiramo le v tehnologijo, temveč tudi v znanje. Če želimo obvladovati nove tehnologije, se moramo nanje pripraviti celoviteje, z novimi znanji, predvsem pa z novim načinom razmišljanja.

Kakovost
Prepričani smo, da pripada osnovna odgovornost za zagotavljanje kakovosti vsaki posamezni višješolski instituciji. S tem mišljenjem na Višji strokovni šoli ŠC Ptuj aktivno sodelujemo pri ustvarjanju kakovostnega višješolskega prostora. Sledimo tehnološkim trendom in imamo sodobno opremljene predavalnice in laboratorije.
352
Število izvedenih projektov
38
Število poslovnih partnerjev
840
Število izdanih diplom

Poslovni partnerji

Aktualne novice