Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola je ugledna in mednarodno priznana Višja strokovna šola, ki želi omogočiti študentom, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti. Izobraževalne ustanove se zavedamo, da imamo pri izobraževanju opravka z dolgoročnimi procesi in da bomo dosegli želeno sinergijo predvsem s kakovostjo in učinkovitim mednarodnim sodelovanjem.
Za študijsko leto 2019/20 so na voljo prosta mesta:

Študijski program
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
BIONIKA 30 15 1 1
EKONOMIST 39 15 2 1
MEHATRONIKA 34 37 2 1
UPK 26 15 1 1

Prijava v drugem prijavnem roku bo možna od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

.
.
.
V času od 23. 7. do 16. 8. imamo kolektivni dopust in bo šola zaprta.

Zakaj izbrati nas?

Vizija

Vizija Višje strokovne šole, Šolskega centra Ptuj, je postati ugledna ter mednarodno priznana višja strokovna šola, ki študentom omogoča, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti.

Poslanstvo

Poslanstvo šole opredeljuje pojem vseživljenjskega učenja, kot izziv pa uvrščanje pomena zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov.
Cilj, ki smo si ga zadali na VSŠ, je vzpostavitev študija, ki bo na našem področju predstavljal predvsem visoko raven znanja diplomantov in njihovo zaposljivost.
Poslanstvo VSŠ vključuje tudi stalno izboljševanje kakovosti.

Strateške usmeritve

Pri udejanjanju vizije bo VSŠ ŠC Ptuj izhajala iz naslednjih strateških usmeritev:
1. zagotavljati visoko strokoven in pedagoško-andragoško podkovan kader, ki bo nudil znanje za odgovorno, trajnostno naravnano in učečo se družbo;
2. krepiti strokovno dejavnost, katere inovativne in družbeno odgovorne rešitve, bodo ustvarjale boljše življenjske pogoje;
3. zagotavljati razvoj teoretskih znaj povezanih s praktično uporabnimi znanji za vse zvrsti in ravni študija politehnike in ekonomije;
4. spodbujati visoko stopnjo motiviranosti in angažiranosti študentov, ob zagotavljanju pogojev za vseživljenjsko izobraževanje; Strategija, vizija in poslanstvo VSŠ ŠC Ptuj;
6. krepiti prenos znanja in dobrih praks med različnimi deležniki v domačem in tujem okolju;
7. razvijati in ohranjati ustvarjalnost zaposlenih in študentov z osredinjenjem na kulturo kakovosti;
8. zagotavljati optimalno in odgovorno vodenje VSŠ v sklopu zavoda.

Vrednote

Vrednote Višje strokovne šole so: ugled v družbi, skrb, strpnost, prijaznost, profesionalnost, ustvarjalnost, pošteni odnosi s študenti, timsko delo, strokovnost, zaupanje, vztrajnost,
odgovornost, komunikativnost, inovativnost, znanje je vrednota, kompetentnost, etičnost, ažurnost in tudi vzgoja.

Ugled

Smo ugledna in mednarodno priznana Višja strokovna šola, ki omogoča študentom, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti.

Cilji

Vzpostavljamo študij, ki zagotavlja zaposljivost in visoko kakovost diplomantov.

Priložnosti

Vzpostavljamo trdne temelje za razvoj gospodarstva in zagotavljanje njegove konkurenčnosti.

Izzivi

Uvrščamo pomen zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov, ter pripravimo študente na vseživljenjsko izobraževanje.

Vrednote

Skrb, strpnost, prijaznost, profesionalnost, ustvarjalnost, pošteni odnosi s študenti, timsko delo, strokovnost in etika …

Izobraževanje
Zavedamo se, da imamo pri izobraževanju opravka z dolgoročnimi procesi in da bomo dosegli želeno sinergijo predvsem s kakovostjo in učinkovitim mednarodnim sodelovanjem. Cilj Višje strokovne šole je imeti strokovno usposobljene predavatelje, zato vzpodbujamo njihovo izobraževanje.

Investiranje
Znanje se razvija vedno hitreje, še posebej na tehničnem področju. Zaradi tega ne investiramo le v tehnologijo, temveč tudi v znanje. Če želimo obvladovati nove tehnologije, se moramo nanje pripraviti celoviteje, z novimi znanji, predvsem pa z novim načinom razmišljanja.

Kakovost
Prepričani smo, da pripada osnovna odgovornost za zagotavljanje kakovosti vsaki posamezni višješolski instituciji. S tem mišljenjem na Višji strokovni šoli ŠC Ptuj aktivno sodelujemo pri ustvarjanju kakovostnega višješolskega prostora. Sledimo tehnološkim trendom in imamo sodobno opremljene predavalnice in laboratorije.
352
Število izvedenih projektov
41
Število poslovnih partnerjev
864
Število diplomantov

Poslovni partnerji

Aktualne novice