Aktualne novice

Obvestilo o pedagoškem procesu

Referat je zaprt. Za informacije pošljite elektronsko pošto na e-naslov mojca.metlicar@scptuj.si.
Priporočila Skupnosti VSŠ (pdf), protokol ŠCP (pdf)

POMEMBNO OBVESTILO

Obvestilo o študijskem procesu od 2. novembra 2020 do preklica

V skladu s sklepom Vlade RS in navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se bo od 2. 11. 2020 do preklica v višjih strokovnih šolah celotni pedagoški proces izvajal na daljavo.

Izobraževalni proces torej ni prekinjen, temveč ga izvajamo na daljavo v skladu s prejetimi smernicami in navodili. Predavatelji v teh dneh, skladno z veljavnim urnikom, dnevno pripravljajo študijska gradiva za učne vsebine in jih posredujejo študentom preko spletnih učilnic oz. drugih e-medijev. Predavatelje prosim, da upoštevate sprejete sklepe o medpredmetnem sodelovanju.

Vse študente pozivamo, da dnevno spremljajo e-pošto, spletne učilnice, spletne strani VSŠ ŠC Ptuj in javne medije.

Izpitni roki so lahko na šoli (potekajo po varnostnem protokolu, ki ga vodi predavatelj, navodila sledijo) ali na daljavo preko webinarja – video kanala, Moodla,..
Temeljito preberite dokument Higienska priporočila NIJZ. V tem dokumentu najdete tudi izjavo, ki jo morate izpolnjeno prinesti ob prvem prihodu v šolo.
Dejavnostim na območju Šolskega centra Ptuj ne boste mogli prisostvovati brez izpolnjene izjave (izjava pdf). Brez izpolnjene izjave ne boste mogli vstopiti v šolo.

Na območju celotnega šolskega območja morate upoštevati varnostno razdaljo 1,5 do 2 m. Ko se gibljete oz. dokler vas učitelj, predavatelj ne pozove drugače, morate imeti nadeto masko. Ob vstopu v šolo, kamor vstopate posamično, boste dežurnemu učitelju oddali izjavo, nato se boste odpravili v učilnico, kjer boste opravljali obveznosti. V učilnici vas bo pričakal predavatelj, pri katerem boste obveznosti opravili. Predavatelj vam bo podal nadaljnja navodila za ravnanje in delo v učilnici. Ko boste zaključili z obveznostmi, se takoj v skladu z navodili dežurnega učitelja na hodniku odpravite iz šole, pri čemer ponovno upoštevate varnostno razdaljo 1,5 do 2 m in iz šole izstopate posamično. Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču šole in v objektu šole (npr. šolsko dvorišče, šolsko igrišče, šolsko parkirišče, hodniki, garderobe…) ni dovoljeno, zato se takoj odpravite domov.
Organizirane malice v šoli ne bo. S seboj prinesite šolske potrebščine, malico, vodo in dodatna oblačila, saj bomo učilnice pogosto zračili.
Želimo vam uspešno opravljanje vaših obveznosti in vas lepo pozdravljamo!

.
.

Zakaj izbrati nas?

Vizija

Vizija Višje strokovne šole, Šolskega centra Ptuj, je postati ugledna ter mednarodno priznana višja strokovna šola, ki študentom omogoča, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti.

Poslanstvo

Poslanstvo šole opredeljuje pojem vseživljenjskega učenja, kot izziv pa uvrščanje pomena zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov.
Cilj, ki smo si ga zadali na VSŠ, je vzpostavitev študija, ki bo na našem področju predstavljal predvsem visoko raven znanja diplomantov in njihovo zaposljivost.
Poslanstvo VSŠ vključuje tudi stalno izboljševanje kakovosti.

Strateške usmeritve

Pri udejanjanju vizije bo VSŠ ŠC Ptuj izhajala iz naslednjih strateških usmeritev:
1. zagotavljati visoko strokoven in pedagoško-andragoško podkovan kader, ki bo nudil znanje za odgovorno, trajnostno naravnano in učečo se družbo;
2. krepiti strokovno dejavnost, katere inovativne in družbeno odgovorne rešitve, bodo ustvarjale boljše življenjske pogoje;
3. zagotavljati razvoj teoretskih znaj povezanih s praktično uporabnimi znanji za vse zvrsti in ravni študija politehnike in ekonomije;
4. spodbujati visoko stopnjo motiviranosti in angažiranosti študentov, ob zagotavljanju pogojev za vseživljenjsko izobraževanje; Strategija, vizija in poslanstvo VSŠ ŠC Ptuj;
6. krepiti prenos znanja in dobrih praks med različnimi deležniki v domačem in tujem okolju;
7. razvijati in ohranjati ustvarjalnost zaposlenih in študentov z osredinjenjem na kulturo kakovosti;
8. zagotavljati optimalno in odgovorno vodenje VSŠ v sklopu zavoda.

Vrednote

Vrednote Višje strokovne šole so: ugled v družbi, skrb, strpnost, prijaznost, profesionalnost, ustvarjalnost, pošteni odnosi s študenti, timsko delo, strokovnost, zaupanje, vztrajnost,
odgovornost, komunikativnost, inovativnost, znanje je vrednota, kompetentnost, etičnost, ažurnost in tudi vzgoja.

Ugled

Smo ugledna in mednarodno priznana Višja strokovna šola, ki omogoča študentom, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti.

Cilji

Vzpostavljamo študij, ki zagotavlja zaposljivost in visoko kakovost diplomantov.

Priložnosti

Vzpostavljamo trdne temelje za razvoj gospodarstva in zagotavljanje njegove konkurenčnosti.

Izzivi

Uvrščamo pomen zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov, ter pripravimo študente na vseživljenjsko izobraževanje.

Vrednote

Skrb, strpnost, prijaznost, profesionalnost, ustvarjalnost, pošteni odnosi s študenti, timsko delo, strokovnost in etika …

Izobraževanje
Zavedamo se, da imamo pri izobraževanju opravka z dolgoročnimi procesi in da bomo dosegli želeno sinergijo predvsem s kakovostjo in učinkovitim mednarodnim sodelovanjem. Cilj Višje strokovne šole je imeti strokovno usposobljene predavatelje, zato vzpodbujamo njihovo izobraževanje.

Investiranje
Znanje se razvija vedno hitreje, še posebej na tehničnem področju. Zaradi tega ne investiramo le v tehnologijo, temveč tudi v znanje. Če želimo obvladovati nove tehnologije, se moramo nanje pripraviti celoviteje, z novimi znanji, predvsem pa z novim načinom razmišljanja.

Kakovost
Prepričani smo, da pripada osnovna odgovornost za zagotavljanje kakovosti vsaki posamezni višješolski instituciji. S tem mišljenjem na Višji strokovni šoli ŠC Ptuj aktivno sodelujemo pri ustvarjanju kakovostnega višješolskega prostora. Sledimo tehnološkim trendom in imamo sodobno opremljene predavalnice in laboratorije.
352
Število izvedenih projektov
41
Število poslovnih partnerjev
944
Število diplomantov

Poslovni partnerji