Za predavatelje

ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, ima na višješolskih študijskih programih Bionika, Ekonomist, Mehatronika in Upravljanje podeželja in krajine (VI. stopnja izobraževanja) imenovane predavatelje za vse predmete. Na VSŠ ŠC Ptuj se zavedamo, da so za zagotavljanje kakovostnega izobraževalnega procesa strokovno usposobljeni kadri bistvenega pomena. Zato so kakovostni predavatelji/kadri pri nas vedno dobrodošli.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena v povezavi s 15. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) ter na podlagi 33. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/213), je naziv predavatelja podeljen kandidatom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj in vidnih dosežkov na svojem strokovnem področju.

Podrobnejše informacije o vsebinah posameznih predmetov dobite na spletnih straneh Centra RS za poklicno izobraževanje.

Obrazci:
Kandidati, ki želite pridobiti imenovanje za predavatelja, morate izpolniti obrazec 1 in obrazec 2. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na naslov:

Šolski center Ptuj
Višja strokovna šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki +386 (0)2 787 18 19.
Povzeto iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.