Naslov projekta: Krožno mreženje

Akronim: Circular Net

Trajanje: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Skupna vrednost projekta: 660 328,00 EUR

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG SLOVENIJA – AVSTRIJA 2021–2027 – Javni razpis – Interreg Programme Slovenia – Austria (si-at.eu)

Partnerji:

Cilj projekta

Cilj projekta Circular Net je učinkovita podpora proizvodnim podjetjem na programskem območju, da bi v svojih podjetjih na trajnosten način implementirali načela optimalnega krožnega gospodarstva. S povezovanjem, izmenjavo izkušenj, prenosom znanja in pilotnimi projekti je treba v podjetjih zgraditi zmogljivosti, ki so potrebne za uspešen prehod na trajnostni način proizvodnje.

Aktivnosti v projektu:

  • Izgradnja mreže podjetij
  • Povečanje proizvodnih spodobnosti
  • Vzpostavitev trajnostnega sodelovanja