Predstavitev inovativnih poslovnih idej študentov 2. letnika programa Upravljanje podeželja in krajine (UPK)