Študenti UPK aktivno sodelovali pri predstavitvah sortnih poskusov na “Dnevu žit”