Praksa v programu Erasmus

Možnost praktičnega izobraževanja v mednarodnem okolju
Od študijskega leta 2010/2011 se študenti v okviru programa Erasmus lahko odločijo za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini. Tovrstno usposabljanje je bilo v preteklosti del programa Leonardo da Vinci.

KDO?

Minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati študent/-ka, so:

 • Biti državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče v eni od sodelujočih držav;
 • Za mobilnost z namenom študija biti vpisan v drugi letnik dodiplomskega študija (za praktično izobraževanje ta pogoj ne velja);

Dodatne zahteve so lahko:

 • Zadostna motiviranost študenta/ke;
 • Primernost praktičnega izobraževanja (povezano s študijem);
 • Znanje jezika države, v katero odhaja na praktično izobraževanje ali študij.

KAM?

Študenti lahko opravijo del ali celotno praktično izobraževanje v podjetjih oz. centrih izobraževanja ene od držav članic EU, EFTA/EEA (Islandija, Norveška, Liechtenstein), v Turčiji ali Makedoniji.

Študent/ka si izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel/a opravljati Erasmus+ praktično izobraževanje.

KAM NE?

Usposabljanje ni mogoče v naslednjih institucijah:

 • Evropske institucije;
 • Organizacije, ki vodijo EU programe in
 • Diplomatska predstavništva RS v tujini.

KOLIKO ČASA?

Obdobje študijske prakse je časovno omejeno in traja najmanj 2 in največ 12 mesecev. Vse aktivnosti za študijsko prakso se lahko pričnejo 1. 7.,  zaključene pa  morajo biti do 30. 9. tekočega študijskega leta. Prijavo za Erasmus+ izmenjavo je potrebno oddati do sredine marca za naslednje študijsko leto.

SOFINANCIRANJE

Vsak študent/ka je upravičen do pridobitve finančne podpore iz programa Erasmus+, t.i. ˝Erasmus štipendije˝. Erasmus+ štipendija pomaga kriti dodatne stroške, ki nastanejo zaradi same mobilnosti. Štipendija za opravljanje praktično izobraževanje ni enaka za vsako študijsko leto in se razlikuje tudi po državah (za vse države EU).

Postopek prijave:

Rok za prijavo za študij ali praktično izobraževanje za naslednje študijsko leto 2014/15 je do 10.3. tekočega leta. Vsi študentje, ki se bodo prijavili do tega roka bodo v primeru, da bodo izbrani, upravičeni do prejema Erasmus+ štipendije.

Prijave za leto 2014/15 so odprte. Prijavnico najdete na spletni strani Višje strokovne šole. Izpolnjeno prijavnico oddate v tajništvu šole ali v referatu pri prof. Danielu Tementu.

Študenti /ke si iščete delodajalca (ki mora biti v državah EU) sami, lahko pa vam pri tem pomagamo tudi mi. V pomoč so vam lahko ponudbe in kontaktni naslovi, objavljeni na naših spletnih straneh.

Vsaj mesec pred pričetkom opravljanja praktičnega izobraževanja mora študent/ka (ki mu je bila odobrena prijava na fakulteti) posredovati prijavno dokumentacijo za pridobitev Erasmus+ finančne pomoči:

 • podpisano Izjavo podjetja o opravljanju študijske prakse (Acceptance Conformation – Organization). Potrdi ga delodajalec;
 • Program prakse in Obveza o zagotavljanju kakovosti (Training Agreement and Quality Commitment). Potrdijo ga organizacija, ki zagotavlja prakso, matična fakulteta in študent/ka;
 • Obrazec za pridobitev finančne pomoči;
 • potrdilo o šolanju za tekoče študijsko leto

Obravnavane bodo le popolno izpolnjene in potrjene ter čitljive vloge. Vso prijavno dokumentacijo skupaj (razen v izjemnih primerih) pošljete na Šolski center Ptuj, VSŠ, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj (za Erasmus prakso) ali jo prinesete v referat šole.

Po prejemu ustrezne dokumetacije, študentu/-ki (ki je upravičen/-a do finančne pomoči) posredujemo pogodbo o finančni pomoči v okviru programa Erasmus+ (Placement Contract). En izvod pogodbe je dolžan/na študent/ka vrniti in po prejemu le te je možno izplačilo (80 %) štipendije.

Lahko pa vam pripravimo vso dokumentacijo tudi mi, vi si samo poiščete delodajalca.

Po opravljeni praksi v tujini študent/ka predloži

 • poročilo študenta in
 • potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (ki ga izda podjetje oz. organizacija).

Po prejemu dokumentacije po opravljenem praktičnem izobraževanju dobite izplačilo preostanka (20 %) štipendije.

Zbiramo prijave za študijsko leto 2014/15.

Prijavite se lahko študentje 1. in 2. letnikov programa EKONOMISTMEHATRONIKA, UPK in BIONIKA za naslednje študijsko leto. Zahtevano je znanje tujih jezikov.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Izjava podjetja (Acceptance confirmation), ki jo podjetjeizpolni preden greste na prakso;
 • Program prakse (Training agreement), ki ga pripravi šola in ga podjetje potrdi;
 • Pogodba o finančni pomoči (Placement contract), s katero se odobri dodatna finančna pomoč v programu Erasmus.

Po končani praksi pa je potrebno izpolniti in oddati še:

Dokumentacijo za prijavo morate dostaviti koordinatorju projekta Erasmus – Danielu Tementu (tel. št. 787 18 23) v referatu.