Praksa v programu Erasmus

Možnost praktičnega izobraževanja v mednarodnem okolju
Od študijskega leta 2010/2011 se študenti v okviru programa Erasmus lahko odločijo za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini. Tovrstno usposabljanje je bilo v preteklosti del programa Leonardo da Vinci.

KDO?

Minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati študent/-ka, so:

  • Biti državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče v eni od sodelujočih držav.
  • Zadostna motiviranost študenta/ke.
  • Primernost praktičnega izobraževanja (povezano s študijem).
  • Znanje jezika države, v katero odhaja na praktično izobraževanje ali študij.

KAM?

Študenti lahko opravijo del ali celotno praktično izobraževanje v podjetjih oz. centrih izobraževanja ene od držav članic EU, EFTA/EEA (Islandija, Norveška, Liechtenstein), v Turčiji ali Makedoniji.

Študent/ka si izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel/a opravljati Erasmus+ praktično izobraževanje.

KAM NE?

Usposabljanje ni mogoče v naslednjih institucijah:

  • evropske institucije,
  • organizacije, ki vodijo EU programe in
  • diplomatska predstavništva RS v tujini.

SOFINANCIRANJE

Vsak študent/ka je upravičen do pridobitve finančne podpore iz programa Erasmus+, t.i. ˝Erasmus štipendije˝. Erasmus+ štipendija pomaga kriti dodatne stroške, ki nastanejo zaradi same mobilnosti. Štipendija za opravljanje praktično izobraževanje ni enaka za vsako študijsko leto in se razlikuje tudi po državah (za vse države EU).

Postopek prijave:

Postopek prijave je podrobneje opisan v objavljenem razpisu na: tej povezavi.

Študenti/ke si iščete delodajalca (ki mora biti v državah EU) sami, lahko pa vam pri tem pomagamo tudi mi. V pomoč so vam lahko ponudbe in kontaktni naslovi, objavljeni na naših spletnih straneh.

Vsaj mesec pred pričetkom opravljanja praktičnega izobraževanja mora študent/ka (ki mu je bila odobrena prijava v tujini) posredovati prijavno dokumentacijo za pridobitev Erasmus+ finančne pomoči.

Obravnavane bodo le popolnoma izpolnjene vloge.

Po prejemu ustrezne dokumetacije, študentu/-ki (ki je upravičen/-a do finančne pomoči) posredujemo pogodbo o finančni pomoči v okviru programa Erasmus+. En izvod pogodbe je dolžan/na študent/ka vrniti in po prejemu le te je možno izplačilo (80 %) dotacije.

Po opravljeni praksi v tujini mora študent/ka:

  • predložiti pisno poročilo študenta (priloži tudi fotografije iz praktičnega izobraževanja),
  • predložiti potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (izda ga podjetje oz. organizacija v tujini),
  • izvesti drugo opravljanje jezikovnega testa (OLS)

Po prejemu te dokumentacije bo izvedeno dokončno izplačilo dotacije (20 %).

Zbiramo prijave za študijsko leto 2020/21.

Prijavite se lahko študentje 1. in 2. letnikov programov: BIONIKA, EKONOMISTMEHATRONIKA in UPK.