Program Erasmus

Erasmus nudi udeležencem terciarnega izobraževanja različne priložnosti na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju.

Cilj programa je spodbujati mednarodno mobilnosti posameznikov in povečati obseg različnega sodelovanje med organizacijami ter dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi.

Si želiš del študija opraviti v tujini? Imaš zadovoljivo znanje jezika države gostiteljice?

Preberi Erasmus brošuro za študente!