Kreativno medpredmetno sodelovanje študentov ekonomije s podjetjem TKI d.d. Hrastnik