Predstavitev seminarskih nalog študentov ekonomistov v sodelovanju s podjetjem TKI HRASTNIK D.D.