Ogled živinorejske kmetije Bela, Sv. Trojica, 28. 1. 2020