Razpis

Razpis ERASMUS+

Višja strokovna šola ŠC Ptuj objavlja razpis ERASMUS+ individualne mobilnosti in sicer za:

1. Mobilnost študentov za prakso (SMP) – 8 mobilnosti

2. Mobilnost zaposlenih za usposabljanje (STT) – 9 mobilnosti

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • pomagati študentom in zaposlenim, da se prilagodijo zahtevam na evropskem trgu dela;
  • pomagati študentom in zaposlenim, da razvijejo določene spretnosti, vključno z jezikovnimi spretnostmi in izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture določene države v kontekstu pridobivanja delovnih izkušenj;
  • spodbujanje sodelovanja med višješolskimi izobraževalnimi institucijami in podjetji;
  • omogočiti pridobitev znanj in spretnosti, ki so pomembne za trenutno delo in strokovni razvoj predavateljev;
  • prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih ljudi v bodoče strokovnjake;

Strokovno praktično usposabljanje – SMP v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje študenta v tujini. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus koordinator.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene do najkasneje 31. maja 2023.

Trajanje mobilnosti SMP v tujini traja deset tednov oz. 400 ur. Erasmus+ finančna pomoč se omeji glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Trajanje mobilnosti STT v tujini lahko traja do enega tedna ( 5 delovnih dni). Erasmus+ finančna pomoč se omeji glede da razpoložljiva finančna sredstva.

Izbor Erasmus+ študentov in predavateljev opravi matična institucija na pravičen in transparenten način.

Celoten razpis je na tej povezavi.

Prijavnice so dosegljive na teh dveh povezavah:

Predloge pogodb, ki jih je potrebno skleniti in podpisati pred izvedbo mobilnosti, so dosegljive na strani Cmepius.

Kontaktni podatki:
daniel.tement@scptuj.si
zdenka.selinsek@scptuj.si