Razpis 2014/2015

Razpis ERASMUS+ za leto 2014/2015

Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola objavlja razpis ERASMUS+ za leto 2014/2015.

Prijavijo se lahko študenti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, ki jih določa Evropska komisija.

1. Študenti lahko v tujini bivajo najmanj 2 meseca in največ 1 leto.

2. Mobilnost za prakso lahko izvajajo le nosilke Erasmus univerzitetne listine

3. Prijavijo se lahko vsi študenti, ki so vpisani na Šolski center Ptuj.

4. Študenti morajo imeti pred odhodom v tujino urejeno prijavno dokumentacijo in pripadajoči dogovor o usposabljanju, ki ga potrdita Višja strokovna šola in delodajalec.

5. Praktično usposabljanje je mogoče na partnerski institucijah in organizacijah v tujini. Prakse ni možno opravljati na predstavništvih Evropske komisije, slovenskih predstavništvih ali slovenskih podjetjih.

Opravljene študijske obveznosti v tujini morajo biti priznane na matični inštituciji in vpisane v prilogo k diplomi.

Študenti izpolnijo priloženi obrazec: Prijava za študij ali prakso v tujini in ga oddajo Andreji Drevenšek v projektno hišo ali v tajništvu višje šole do 10.3.2014.

Nepopolnih prijav in prijav oddanih po roku, ne bomo sprejemali.

Daniel Tement, dipl. inž. fiz.
Koordinator Erasmus programa

Kontaktni podatki:
e-mail: daniel.tement@scptuj.si

Prijavnica na razpis za študij ali prakso