Strokovni ogledi študentov kmetijstva (Upravljanje podeželja in krajine)